Képezd magad!

Ma, már egyre kevésbé fejeződik be az oktatás-képzés az iskolarendszerből való kilépéskor. Szükségessé vált a képzésbe való többszöri bekapcsolódás, folyamatos fejlődés esetenként pedig a szakmaváltás azért, hogy a változó munkaerő piaci igényekhez alkalmazkodni tudjon a munkavállaló.

Az élethosszig tartó tanulás már nem csak az iskolai oktatásra korlátozódik, hanem magába foglal minden formális, nem formális és informális tanulási formát melynek célja az ismeretek bővítése, kompetenciák fejlesztése.

A tanulás fogalma így kibővült és már nem függ életkortól.

A Partiumi Keresztény Egyetem célja, hogy az élethosszig tartó tanulás az alma mater falain belül is megvalósítható legyen: az egyetemi képzés keretein belül, illetve azt meghaladva, különböző tematikus tanfolyamok, képzések és előadások formájában.

Az Alumni tagok számára ezek kedvezményes vagy ingyenes formában kerülnek megajánlásra.