Felhasználási feltételek

Üdvözöljük az Alumni Portál oldalán, a Partiumi Keresztény Egyetem Rektori Hivatalának keretén belül működő Alumni Iroda által üzemeltetett online közösségi portálon. Az Alumni Portál használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti az alumni.partium.ro alatt elérhető közösségi keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, továbbá az alumni.partium.ro oldalon történő megjelenítésre képes eszközök (képek, videók) igénybevételét.

A szolgáltatást a Partiumi Keresztény Egyetem Rektori Hivatalának keretén belül működő Alumni Iroda nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja, hogy amennyiben regisztrálja magát a rendszerben, hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, az Alumni Portál összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül integrálja valamint az így az Öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat kizárólag anonim statisztikai és analitikus célokra felhasználja.

Felhasználó hozzájárul, hogy a neve és végzésének éve, a csak a regisztráltak által látható felületen, az évfolyamlistában megjelenhessen.

Az alumni rendszerbe való szolgáltatást csak magánszemélyek vehetik igénybe. Az Alumni Portál fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Tartalom

Az Alumni Portál, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Az Alumni Portálon található bármely tartalom idézése, illetve felhasználása a források megjelölésével lehetséges.

Ön megértette a jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek tiltását. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

• Az Alumni Portál bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

• Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel az Alumni Portál vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;

• Az Alumni Portál számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);

• Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból;

• Megszerzett anyagok publikálása;

• Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

• Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az Alumni Portál hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;

• Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;

• Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

• Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.

A felhasználó jogai

A felhasználónak joga, hogy bármikor kérheti az adatbázisban szereplő adatai felhasználásának a leállítását és az adatbázisból való törlését.

Bármely érdekelt személy jogában áll az adatkezelőtől kérésre és ingyenesen, információt szerezni arról, hogy az adott évben, az őt érintő adatok felhasználásra kerültek-e vagy sem.

A személyes adatokhoz való hozzáférést a törvény biztosítja.

Az adatkezelő, ha felhasznál, feldolgoz bizonyos személyi adatokat, köteles közölni a kérelmezővel a következőket:

  • a felhasználás célját, a felhasznált adatok jellegét, azon csoportok kilétét, akik előtt az adatai nyilvánossá lettek téve.
  • az adatai eredetét és tárgykörét.
  • az adatfeldolgozás működési elvét.
  • teljes körű tájékoztatást az adatai feldolgozásának megakadályozási lehetőségeiről, az érintett személy közbelépési, beavatkozási és ellenszegülési jogáról.
  • az iktató és nyilvántartási rendszerek megtekinthetőségének módját, annak érdekében, hogy az adatkezelő döntéseivel való egyet nem értés esetén, a hatóságokhoz fordulhasson.

Bármely érintett személynek jogában áll, hogy kérésre és ingyen megkapja az adatkezelőtől a következőket:

  • a személyi adatok kijavítását, aktualizálását, letiltását, törlését, megsemmisítését.
  • a nem a törvényeknek megfelelően feldolgozott adatok titkosítását.
  • az adatokhoz hozzáférő harmadik fél értesítését a kérvényező személy közbelépési, beavatkozási, ellenszegülési szándékáról.

Ennek érdekében az érintett személy, írásban megfogalmazott kérvénnyel fordulhat az adatfeldolgozóhoz, dátummal, aláírással ellátva, közölve azt a kívánságát, hogy milyen úton szeretné a választ megkapni.

A feldolgozó köteles 15 napon belül válaszolni a kérvényre, közölve, hogy kinek szolgáltatta ki a személyes adatokat.

Az adatfeldolgozás biztonsága

Az adatfeldolgozó köteles a megfelelő technikai és szervezési feltételeket megteremteni annak érdekében, hogy óvja a személyes adatokat a megrongálódástól, a nem megfelelő hozzáférhetőségtől. Az adatbázis és az adatok feldolgozási folyamatának biztonságát biztosítani kell és időszakonként felülvizsgálni.

Az adatkezelő olyan megbízott személyt jelölhet ki, aki garantálni képes a biztonságtechnikai, szervezési, adatfeldolgozási feladatok kezelését, lebonyolítását és felülvizsgálatát.

Az adatfeldolgozást csak írásos szerződésben megbízottal lehet végrehajtatni. Aki az adatfeldolgozó által kidolgozott irányelvek és javaslatok alapján tevékenykedhet csak.