Adatkezelési szabályzat

A Partiumi Keresztény Egyetem és alumni.partium.ro weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata.

1. Az adatkezelő neve:

Partiumi Keresztény Egyetem Rektori Hivatal Alumni Iroda. (a továbbiakban: "Alumni Portál" vagy "Alumni Iroda").

2. Az adatkezelő címe:

RO 410209 Oradea, Str. Primăriei Nr.36

3. Elérhetőség:

Telefon: +40 259 418 244 E-mail: partium@partium.ro

4. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi 677. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatkezelés célja:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, valamint visszaigazolás kiküldésének lehetősége. Az adatokat az Alumni Iroda felhasználhatja statisztikai célokra.

B. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Alumni Iroda fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A regisztrált felhasználók a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

8. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az ifireferens.partium@gmail.com címre kell eljuttatni.